Follow

La millor llibreria de la ciutat té Mastodon! Quina alegria...

@aldarull

· · Web · 2 · 2 · 2

@unmes @aldarull Sense ser cap expert en llibreries, tinc especial simpatia per les que conec més d'aprop i tener projectes transformadors com l'Aldarull a Gràcia, la Ciutat Invisible a Sants o la Rocaguinarda (on sovint m'hi trobareu de llibreter) al Guinardó

@blankfosk @aldarull gran! A veure si mai em puc passar per Rocaguinarda doncs, que les altres les conec força també ☄️🌱

@unmes @blankfosk @aldarull Per Lleida us recomano molt la llibreria anarquista Maria Rius. Estan molt implicades amb la ciutat i en diversos projectes molt interessants.

Sign in to participate in the conversation
Anartist Social

Servidor social de Mastodon de Anartist
Para registrarte puedes conseguir información en https://anartist.org