Follow

Bona nit! Només volia compartir un aprenentatge: A vegades els passos més importants es fan en silenci.

És quan ningú et mira quan les noves formes de caminar realment s'aprenen. Intentar ser en base al que veuen els altres és fum i, més que pels altres, és un problema que es troba un amb sí mateix.

Avui sento fer nous passos cap a la llibertat i l'autogestió que, encara que ningú estigui ho vegi, ni tingui ganes de parlar-ne massa, allà estan trepitjant fort i per sempre.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Anartist Social

Servidor social de Mastodon de Anartist
Para registrarte puedes conseguir información en https://anartist.org